Transaction
f53100cfb9e953b1ce5cf34d1cc57abe7c4142fbcbbb063b4054579f9b926ad6


Summary
Timestamp
2019-12-23 19:29:20 utc
Version
1
Virtual Size
613 VB
Size
640 B
Confirmations
867
Fees Collected
0.00010188 BTCV
Miner

Coinbase

Hex
02ce0e2cfabe6d6d99b3835ba4ebcb41fadcf091c086a8072f41b6f042edc4389810713c857a2b3e10000000000000007032702d7370622e78797a
Decoded
Î,ú¾mm™³ƒ[¤ëËAúÜð‘À†¨/A¶ðBíÄ8˜q<…z+>p2p-spb.xyz

1 Input, 13 Outputs

coinbaseNewly minted coins
50 BTCV

Total Input:50 BTCV
Segregated Witness committment
0Unable to decode output:
type: pubkey
asm: 04ffd03de44a6e11b9917f3a29f9443283d9871c9d743ef30d5eddcd37094b64d1b3d8090496b53256786bf5c82932ec23c3b74d9f05a6f95a8b5529352656664b OP_CHECKSIG
decodedHex: AÿÐ=äJn¹‘:)ùD2ƒÙ‡t>ó ^ÝÍ7 KdÑ³Ø –µ2VxkõÈ)2ì#÷MŸ¦ùZ‹U)5&VfK¬
6e-8 BTCV

OP_RETURN:
ASCII: _R16´S yÜ[uX0k˜Ñbrt†wr@º;“z+
0

Total Output: 50.00010188 BTCV
Input Scripts
Script Sig (asm)
1
coinbase
02ce0e2cfabe6d6d99b3835ba4ebcb41fadcf091c086a8072f41b6f042edc4389810713c857a2b3e10000000000000007032702d7370622e78797a
(decoded) Î,ú¾mm™³ƒ[¤ëËAúÜð‘À†¨/A¶ðBíÄ8˜q<…z+>p2p-spb.xyz
Output Scripts
Script Pub Key (asm)
1OP_RETURN aa21a9edfdc1d7924f9583393c0e90f2ff9b6b427833ba8d8223f900cc0f543c4ed5d94d
(decoded) ª!©íýÁגO•ƒ9<òÿ›kBx3º‚#ùÌT<NÕÙM
20 1dff69fd21fa5021bd097ad371cc196c33009c6c
3OP_HASH160 2c0d29fbeeb62aa782ecae2392c67de99e0c3fa7 OP_EQUAL
4OP_DUP OP_HASH160 703b006da0bb192b66618e3d2023ba1bda52853c OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
50 75941ed4a4f6a6fd6e7c8e9f7a179902fdb71f9f
60 9afdf8649e2e6dcdc4762f6eb71106a8de833a27
7OP_DUP OP_HASH160 fc6459ceeafd062f911878d2008d40f9d9719a16 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
8OP_HASH160 b2aad37f45d47e9349dd5d30d226c7acdb03603e OP_EQUAL
9OP_HASH160 e7b00dfb44996817658e441ada9580b6d0b2e1ac OP_EQUAL
10OP_HASH160 e5590acdeb0390c0a45c3c8aa35cd6b97d49e5c6 OP_EQUAL
110 cac915f5121fec083758b61dc347d202759c35ed
1204ffd03de44a6e11b9917f3a29f9443283d9871c9d743ef30d5eddcd37094b64d1b3d8090496b53256786bf5c82932ec23c3b74d9f05a6f95a8b5529352656664b OP_CHECKSIG
13OP_RETURN 5f523136b453a079dc5b8d7558308f6b9807d1627274860077721f40ba3b937a040000002b070000
(decoded) _R16´S yÜ[uX0k˜Ñbrt†wr@º;“z+
{
  "txid": "f53100cfb9e953b1ce5cf34d1cc57abe7c4142fbcbbb063b4054579f9b926ad6",
  "hash": "40df436da4f41edfc18d8ea520e6eb5a14ec25e1b32ca851beba76ed008bfe73",
  "version": 1,
  "size": 640,
  "vsize": 613,
  "weight": 2452,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "coinbase": "02ce0e2cfabe6d6d99b3835ba4ebcb41fadcf091c086a8072f41b6f042edc4389810713c857a2b3e10000000000000007032702d7370622e78797a",
      "sequence": 4294967295
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 0,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN aa21a9edfdc1d7924f9583393c0e90f2ff9b6b427833ba8d8223f900cc0f543c4ed5d94d",
        "hex": "6a24aa21a9edfdc1d7924f9583393c0e90f2ff9b6b427833ba8d8223f900cc0f543c4ed5d94d",
        "type": "nulldata"
      }
    },
    {
      "value": 0.0109598,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 1dff69fd21fa5021bd097ad371cc196c33009c6c",
        "hex": "00141dff69fd21fa5021bd097ad371cc196c33009c6c",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qrhlknlfplfgzr0gf0tfhrnqedsesp8rvu6ks2m"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 0.61253933,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_HASH160 2c0d29fbeeb62aa782ecae2392c67de99e0c3fa7 OP_EQUAL",
        "hex": "a9142c0d29fbeeb62aa782ecae2392c67de99e0c3fa787",
        "reqSigs": 1,
        "type": "scripthash",
        "addresses": [
          "35hwRdnesVDwyLMJ8kZTPRzNPdDfLjgMFX"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 0.67101068,
      "n": 3,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 703b006da0bb192b66618e3d2023ba1bda52853c OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "hex": "76a914703b006da0bb192b66618e3d2023ba1bda52853c88ac",
        "reqSigs": 1,
        "type": "pubkeyhash",
        "addresses": [
          "1BERMzbo2ZMUjb7oNL4yWbNJDD3KgYHonV"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 1.33237717,
      "n": 4,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 75941ed4a4f6a6fd6e7c8e9f7a179902fdb71f9f",
        "hex": "001475941ed4a4f6a6fd6e7c8e9f7a179902fdb71f9f",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qwk2pa49y76n06mnu360h59ueqt7mw8ulhn9esn"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 1.60547363,
      "n": 5,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 9afdf8649e2e6dcdc4762f6eb71106a8de833a27",
        "hex": "00149afdf8649e2e6dcdc4762f6eb71106a8de833a27",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qnt7lsey79ekum3rk9ahtwygx4r0gxw389d2r2j"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 2.93378794,
      "n": 6,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 fc6459ceeafd062f911878d2008d40f9d9719a16 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "hex": "76a914fc6459ceeafd062f911878d2008d40f9d9719a1688ac",
        "reqSigs": 1,
        "type": "pubkeyhash",
        "addresses": [
          "1Q1XVqc8QhmnqkZeAgcsrryxapK6RXuuyH"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 3.05138407,
      "n": 7,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_HASH160 b2aad37f45d47e9349dd5d30d226c7acdb03603e OP_EQUAL",
        "hex": "a914b2aad37f45d47e9349dd5d30d226c7acdb03603e87",
        "reqSigs": 1,
        "type": "scripthash",
        "addresses": [
          "3Hyiqu7VzsrX1sqc1j2CymgmbmBrWd4kAs"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 3.13104897,
      "n": 8,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_HASH160 e7b00dfb44996817658e441ada9580b6d0b2e1ac OP_EQUAL",
        "hex": "a914e7b00dfb44996817658e441ada9580b6d0b2e1ac87",
        "reqSigs": 1,
        "type": "scripthash",
        "addresses": [
          "3Np4vM1C9JnzkKixGhiZZio2J9i3x16J4P"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 4.19277822,
      "n": 9,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_HASH160 e5590acdeb0390c0a45c3c8aa35cd6b97d49e5c6 OP_EQUAL",
        "hex": "a914e5590acdeb0390c0a45c3c8aa35cd6b97d49e5c687",
        "reqSigs": 1,
        "type": "scripthash",
        "addresses": [
          "3NbhLEWbrLzveoZutNC8E1is762APB4Nsc"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 32.45874201,
      "n": 10,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 cac915f5121fec083758b61dc347d202759c35ed",
        "hex": "0014cac915f5121fec083758b61dc347d202759c35ed",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qety3tagjrlkqsd6ckcwux37jqf6ecd0dntascs"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 6e-8,
      "n": 11,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "04ffd03de44a6e11b9917f3a29f9443283d9871c9d743ef30d5eddcd37094b64d1b3d8090496b53256786bf5c82932ec23c3b74d9f05a6f95a8b5529352656664b OP_CHECKSIG",
        "hex": "4104ffd03de44a6e11b9917f3a29f9443283d9871c9d743ef30d5eddcd37094b64d1b3d8090496b53256786bf5c82932ec23c3b74d9f05a6f95a8b5529352656664bac",
        "type": "pubkey"
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 12,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN 5f523136b453a079dc5b8d7558308f6b9807d1627274860077721f40ba3b937a040000002b070000",
        "hex": "6a285f523136b453a079dc5b8d7558308f6b9807d1627274860077721f40ba3b937a040000002b070000",
        "type": "nulldata"
      }
    }
  ],
  "hex": "010000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff3b02ce0e2cfabe6d6d99b3835ba4ebcb41fadcf091c086a8072f41b6f042edc4389810713c857a2b3e10000000000000007032702d7370622e78797affffffff0d0000000000000000266a24aa21a9edfdc1d7924f9583393c0e90f2ff9b6b427833ba8d8223f900cc0f543c4ed5d94d2cb91000000000001600141dff69fd21fa5021bd097ad371cc196c33009c6c2da9a6030000000017a9142c0d29fbeeb62aa782ecae2392c67de99e0c3fa7878ce1ff03000000001976a914703b006da0bb192b66618e3d2023ba1bda52853c88acd50bf1070000000016001475941ed4a4f6a6fd6e7c8e9f7a179902fdb71f9f23c29109000000001600149afdf8649e2e6dcdc4762f6eb71106a8de833a27ea9a7c11000000001976a914fc6459ceeafd062f911878d2008d40f9d9719a1688ace70a30120000000017a914b2aad37f45d47e9349dd5d30d226c7acdb03603e87019aa9120000000017a914e7b00dfb44996817658e441ada9580b6d0b2e1ac87feabfd180000000017a914e5590acdeb0390c0a45c3c8aa35cd6b97d49e5c687191c78c100000000160014cac915f5121fec083758b61dc347d202759c35ed0600000000000000434104ffd03de44a6e11b9917f3a29f9443283d9871c9d743ef30d5eddcd37094b64d1b3d8090496b53256786bf5c82932ec23c3b74d9f05a6f95a8b5529352656664bac00000000000000002a6a285f523136b453a079dc5b8d7558308f6b9807d1627274860077721f40ba3b937a040000002b07000001205b5032506f6f6c5d5b5032506f6f6c5d5b5032506f6f6c5d5b5032506f6f6c5d00000000",
  "blockhash": "000000000000000953767145cfa2d559fddc7becd09b47d55f3129f958f90fab",
  "confirmations": 867,
  "time": 1577129360,
  "blocktime": 1577129360
}